ภาษาอังกฤษ

acceptable

ADJ

แปลว่า ี่น่าพอใจ, น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ยอมรับ

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ยอมรับได้, สามารถรับได้, ยอมรับได้

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งได้รับการเห็นชอบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • acceptable
  • acceptable
  • acceptable
  • acceptable

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "acceptable แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"