คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

apparent

ตรงข้ามกับ obscure

หมวดหมู่ obscure 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary apparent แปลว่า:

  1. ชัดเจน, เด่นชัด

  2. ซึ่งเห็นได้

 ภาพประกอบ

  • apparent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "apparent"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่