ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "antonym"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  antonym

  ความหมายตรงข้ามกับ synonym

  แปลว่า คำความหมายตรงข้าม

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า คำความหมายเหมือน

  ความหมายตรงข้ามกับ synonym

  Listen to voicemalefemale