ภาษาอังกฤษ

advance

V

แปลว่า ยก

ตัวอย่าง ข้าศึกยกทัพมาประชิดประตูเมือง

Posted on by Admin

แปลว่า รุกคืบ

ตัวอย่าง เมื่อจัดการยึดเมืองธนบุรีได้แล้ว กองทัพเรือก็รุกคืบหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยา

Posted on by Admin

แปลว่า ก้าวไกล

ตัวอย่าง พัฒนาการของเปียโนได้ก้าวไกลออกไปโดยนำเอาส่วนดีของเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ มาไว้ในเครื่อง

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นตามลำดับ,

Posted on by Admin

แปลว่า เขยิบฐานะ

ตัวอย่าง ตอนนี้เธอเขยิบฐานะจากคนรับใช้ขึ้นเป็นภรรยาน้อยของคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม เลื่อนจากสถานภาพที่เป็นอยู่ให้สูงหรือให้เจริญขึ้นไป

Posted on by Admin

แปลว่า เดินหน้า

ตัวอย่าง โครงการเดินหน้าไปพอสมควร

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง

Posted on by Admin

แปลว่า เคลื่อนไปข้างหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า เพิ่มขึ้น, เพิ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า คืบหน้า, รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ก้าวหน้า, รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ให้ยืม

Posted on by Admin

แปลว่า เร่ง, ทำให้เร็วขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า จ่ายล่วงหน้า, ให้ล่วงหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า เพิ่มขึ้น, เพิ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง

Posted on by Admin

N

แปลว่า การพัฒนา, การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า เงินกู้

Posted on by Admin

แปลว่า การขึ้นราคา, การเพิ่มค่า

Posted on by Admin

แปลว่า การจ่ายเงินล่วงหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า การเคลื่อนไปข้างหน้า

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ด้านหน้า, แถวหน้า, แนวหน้า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ยก หมายถึง:

 1. น. มาตราวัดไม้ คือ หน้ากว้าง ๑ ศอก ยาว ๑๖ วา หนา ๑ นิ้ว เป็น ๑ ยก ตามอัตราไม้นิ้ว; กําหนดเวลาระยะหนึ่ง ๆ หรือจํานวนหนึ่ง เช่น มวยยกหนึ่งกำหนด ๒-๓ นาที เฆี่ยนยกหนึ่งกำหนด ๓๐ ที; กระดาษแผ่นหนึ่งขนาด ๓๑ ๔๒ นิ้ว ถ้าพิมพ์ได้ ๔ หน้า เรียกว่า ขนาด ๔ หน้ายก ถ้าพิมพ์ได้ ๘ หน้า ๑๖ หน้า หรือ ๓๒ หน้า เรียกว่า ขนาด ๘ หน้ายก ๑๖ หน้ายก หรือ ๓๒ หน้ายก; กําหนดเวลาที่พระรูปหนึ่ง ๆ เทศน์ ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เรียกว่า ยกหนึ่ง เป็นต้น.

 2. ก. เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย; เคลื่อนไป, พากันไป, เช่น ยกทัพ ยกพวก; งดเว้น, เพิกถอน, เช่น ยกโทษ ยกภาษี ยกคําสั่ง; มอบ เช่น ยกลูกสาวให้ ยกสมบัติให้; อ้าง เช่น ยกตัวอย่าง. น. เรียกผ้าไหมชนิดหนึ่งที่ทอยกเป็นดอกให้เป็นลายเด่นขึ้นว่า ผ้ายก.

พจนานุกรมไทย เขยิบฐานะ หมายถึง:

 1. ก. เลื่อนฐานะสูงขึ้น.

พจนานุกรมไทย เงินกู้ หมายถึง:

 1. น. เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย.

 ภาพประกอบ

 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance
 • advance

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "advance แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"