ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "approach"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    approach

    ความหมายตรงข้ามกับ retreat

    ความหมายตรงข้ามกับ retreat

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "retreat" เหมือนกับ "approach"   ได้แก่