คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

approach

ตรงข้ามกับ retreat

หมวดหมู่ retreat

EN-TH Dictionary approach แปลว่า:

 1. (n) การเข้าใกล้

 2. (vt) คล้าย, ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น

 3. (n) ความคล้ายกัน

 4. (vt) ปฎิบัติต่อ, จัดการ

 5. (n) วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย

 6. (n) สิ่งที่คล้ายกัน

 7. (n) อุปกรม

 8. (n) อุปจาร

 9. (v) เกาะแกะ

 10. (vt) เข้าตีสนิท, เข้าหา

 11. (vi) เข้าใกล้

 12. (v) เฉียด

 13. (v) เฉียดฉิว

 14. (v) เลียบเคียง

 ภาพประกอบ

 • approach เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน approach ตรงข้ามกับ retreat หมวด retreat

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accept accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive arrogant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "approach"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่