คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

approval

ตรงข้ามกับ disapproval

หมวดหมู่ disapproval 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary approval แปลว่า:

  1. การอนุมัติ, การอนุญาต

  2. ความเห็นพ้อง, ความยินยอมพร้อมใจ, ความเห็นชอบด้วย

  3. การอนุมัติ

 ภาพประกอบ

  • approval

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "approval"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่