ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "victory"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    victory

    ความหมายตรงข้ามกับ defeat

    ความหมายตรงข้ามกับ defeat

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "defeat" เหมือนกับ "victory"   ได้แก่