คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

victory

ตรงข้ามกับ defeat

หมวดหมู่ defeat

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary victory แปลว่า:

  1. (n) ความมีชัย

  2. (n) ชัย

  3. (n) ชัยชนะ

  4. (n) อัปราชัย

 ภาพประกอบ

  • victory เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน victory ตรงข้ามกับ defeat หมวด defeat

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

defeat vague valuable vast vertical villain virtue visible visitor voluntary

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "victory"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่