ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "handsome"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    handsome

    ความหมายตรงข้ามกับ ugly

    ความหมายตรงข้ามกับ ugly

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "handsome"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
beautifulugly
prettyugly
gorgeousugly

คำศัพท์ หมวด "ugly" เหมือนกับ "handsome"   ได้แก่