คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

handsome

ตรงข้ามกับ ugly

หมวดหมู่ ugly

EN-TH Dictionary handsome แปลว่า:

  1. (adj) รูปงาม

  2. (adj) รูปหล่อ

  3. (adj) รูปหล่อ, หล่อ, งาม, ดูดี

  4. (adj) สำอาง

  5. (adj) หล่อเหลา

  6. (adj) เมตตากรุณา, โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง

 ภาพประกอบ

  • handsome เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน handsome ตรงข้ามกับ ugly หมวด ugly

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

hard head heal help hill hire his hold honest huge

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "handsome"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่