คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

bend

ตรงข้ามกับ straighten

หมวดหมู่ straighten

EN-TH Dictionary bend แปลว่า:

 1. (n) การคด

 2. (v) ก่ง

 3. (v) คดงอ

 4. (v) ค้อม

 5. (v) ค้อมตัว

 6. (v) งอ

 7. (v) ดัด

 8. (n) ทางโค้ง, การโค้ง

 9. (vt) ทำให้ยอม, ทำให้ค้อมหัวให้, ศิโรราบให้

 10. (vt) ทำให้โค้ง

 11. (v) น้าว

 12. (vt) มีสมาธิต่องานที่ทำ, ใจจดใจจ่อ

 13. (vt) ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)

 14. (vt) หันเห, เปลี่ยนเส้นทาง

 15. (n) เกร็ด

 16. (vi) โค้ง, งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม

 17. (v) โน้ม

 18. (v) โอนอ่อน

 ภาพประกอบ

 • bend เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน bend ตรงข้ามกับ straighten หมวด straighten

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build buy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bend"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่