ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "bend"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    bend

    ความหมายตรงข้ามกับ straighten

    ความหมายตรงข้ามกับ straighten

    Listen to voicemalefemale