EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

adore

VT

แปลว่า บูชา, เคารพบูชา, กราบไหว้

Posted on by Admin

แปลว่า ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)

Posted on by Admin

แปลว่า รัก, รักอย่างลึกซึ้ง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • adore แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adore แปลว่า บูชา, เคารพบูชา, กราบไหว้ ประเภท VT หมวด VT
  • adore แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adore แปลว่า ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ) ประเภท VT หมวด VT
  • adore แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adore แปลว่า รัก, รักอย่างลึกซึ้ง ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "adore"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"