ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "disease"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  disease

  ความหมายตรงข้ามกับ healthy

  แปลว่า โรค

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า แข็งแรง

  ความหมายตรงข้ามกับ healthy

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  disease

  ความหมายตรงข้ามกับ health

  แปลว่า โรค

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า สุขภาพ

  ความหมายตรงข้ามกับ health

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "disease"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
sickhealthy
diseasedhealthy
illhealthy

คำศัพท์ หมวด "healthy" เหมือนกับ "disease"   ได้แก่