คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ill

ตรงข้ามกับ healthy

หมวดหมู่ healthy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ill แปลว่า:

 1. เจ็บป่วย, ป่วย, ไม่สบาย

 2. คำย่อของ I will หรือ I shall

 3. เจ็บไข้

 4. เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ

 5. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย

 6. ป่วยไข้

 7. โชคร้าย (ทางวรรณคดี)

 8. เลว, ร้าย, ชั่วร้าย

 9. สิ่งที่เป็นอันตราย, ความยุ่งยาก, ปัญหา

 10. ไม่ดี, แย่, ไม่เหมาะสม

 ภาพประกอบ

 • ill

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ill"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่