ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ill"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ill

    ความหมายตรงข้ามกับ healthy

    ความหมายตรงข้ามกับ healthy

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ill"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
sickhealthy
diseasehealthy
diseasedhealthy

คำศัพท์ หมวด "healthy" เหมือนกับ "ill"   ได้แก่