ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "sit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sit

    ความหมายตรงข้ามกับ stand

    ความหมายตรงข้ามกับ stand

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "stand" เหมือนกับ "sit"   ได้แก่