EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

single

N

แปลว่า แท่ง

ตัวอย่าง เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40

เพิ่มเติม เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า โสด

Posted on by Admin

แปลว่า เดี่ยว, โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว

Posted on by Admin

แปลว่า หนึ่งเดียว

ตัวอย่าง รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น

เพิ่มเติม หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก

Posted on by Admin

แปลว่า เอกา

Posted on by Admin

แปลว่า โสด, ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หนึ่งเดียว หมายถึง:

 1. จำนวน 1 อย่างเท่านั้น เป็นการเน้นย้ำ

พจนานุกรมไทย แท่ง หมายถึง:

 1. น. ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา เช่น แท่งทอง แท่งเหล็ก แท่งหิน, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ชอล์กแท่งหนึ่ง ดินสอ ๒ แท่ง; เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง.

พจนานุกรมไทย โสด หมายถึง:

 1. น. กระทงความส่วนหนึ่ง, ส่วน, แผนก, เช่น อีกโสดหนึ่ง. ว. ทีเดียว; เดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, ยังไม่มีสามีหรือภรรยา, เช่น ชายโสด หญิงโสด.

 ภาพประกอบ

 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า แท่ง ประเภท N ตัวอย่าง เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40 เพิ่มเติม เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง หมวด N
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า โสด ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า แท่ง ประเภท N ตัวอย่าง เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40 เพิ่มเติม เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง หมวด N
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า แท่ง ประเภท N ตัวอย่าง เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40 เพิ่มเติม เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง หมวด N
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า เดี่ยว, โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า หนึ่งเดียว ประเภท ADJ ตัวอย่าง รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น เพิ่มเติม หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก หมวด ADJ
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า เอกา ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • single แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ single แปลว่า โสด, ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "single"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"