• 1

  piece

  แปลว่า กระบิ

  ตัวอย่าง เปลือกไม้หลุดออกมาเป็นกระบิ จากต้นไม้ที่ตายแล้ว

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 2

  piece

  แปลว่า ก้อน

  ตัวอย่าง นาฬิกาปลุกเรือนนี้ใช้ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท CLAS

 • 3

  piece

  แปลว่า ก้าน

  ตัวอย่าง กรุณาหยิบไม้ขีดไฟมาให้สัก 2-3 ก้าน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท CLAS

 • 4

  piece

  แปลว่า ชิ้น

  ตัวอย่าง การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น

  เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเล็กๆ เช่นนั้น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท CLAS

 • 5

  piece

  แปลว่า ชิ้น

  ตัวอย่าง แม่หั่นขนมปังเป็นชิ้นสามเหลี่ยม

  เพิ่มเติม ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 6

  piece

  แปลว่า ชิ้น

  ตัวอย่าง ชิ้นงานประติมากรรมแต่ละชิ้น ต้องใช้ความสามารถของช่างทางด้านศิลปะอย่างมาก

  เพิ่มเติม ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 7

  piece

  แปลว่า ชิ้น, อัน, สิ่ง, แผ่น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 8

  piece

  แปลว่า ชิ้นส่วน

  ตัวอย่าง มีการค้นพบโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผารูปทรงแบบพาน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 9

  piece

  แปลว่า ซีก

  ตัวอย่าง แม่ผ่าแตงโมออกเป็น 2 ซีก

  เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกส่วนที่แยกออกนั้น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท CLAS

 • 10

  piece

  แปลว่า ซีก

  ตัวอย่าง บันไดนี้ทำด้วยไม้ซีกเล็กๆ ขนาดเท่าไม้ต้นจาก

  เพิ่มเติม ส่วนที่ผ่าครึ่ง, ส่วนของสิ่งบางอย่างเช่นไม้ไผ่หรือแตงโมที่ผ่าออกโดยปกติตามยาว

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 11

  piece

  แปลว่า ดุ้น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท CLAS

 • 12

  piece

  แปลว่า ดุ้น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 13

  piece

  แปลว่า ตัวหมากรุก

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 14

  piece

  แปลว่า บทประพันธ์เพลง, เพลง

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 15

  piece

  แปลว่า ปืนพก (คำสแลง), ปืน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 16

  piece

  แปลว่า รวบรวม

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 17

  piece

  แปลว่า ระยะทางช่วงสั้นๆ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 18

  piece

  แปลว่า ส่วน, กอง, ส่วนหนึ่ง

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 19

  piece

  แปลว่า อัน

  เพิ่มเติม คำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท CLAS

 • 20

  piece

  แปลว่า อัน

  ตัวอย่าง ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในการออกแบบโปรแกรม

  เพิ่มเติม ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 21

  piece

  แปลว่า เรื่องในหนังสือพิมพ์, บทความ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 22

  piece

  แปลว่า เหรียญกษาปณ์, เงินเหรียญ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 23

  piece

  แปลว่า แท่ง

  ตัวอย่าง พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม

  เพิ่มเติม ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 24

  piece

  แปลว่า แท่ง

  ตัวอย่าง พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม

  เพิ่มเติม ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 25

  piece

  แปลว่า แท่ง

  ตัวอย่าง พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม

  เพิ่มเติม ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม