Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms married

Antonyms MARRIED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms married

Antonyms MARRIED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. divorced
    ตรงข้ามกับ married
  2. single
    ตรงข้ามกับ married

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms married"