ภาษาอังกฤษ

send

V

แปลว่า ส่งข่าว

แปลว่า จัดส่ง

ตัวอย่าง ภายหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย สหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาไปตรวจสอบอาวุธทำลายมวลชนของอิรัก

เพิ่มเติม เตรียมการและจัดการส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

แปลว่า ส่ง

ตัวอย่าง สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์

เพิ่มเติม ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย

VI

แปลว่า ส่ง, นำส่ง, จัดส่ง

แปลว่า ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

VT

แปลว่า ปล่อยออก, เปล่งออกมา, ขับออก

แปลว่า ทำให้ปิติยินดี, ทำให้ตื่นเต้น

แปลว่า ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย send

  1. ส่งข่าว หมายถึง ก. บอกข่าว เช่น จะเดินทางเมื่อไรก็ส่งข่าวด้วยนะ.

 ภาพประกอบ

  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ส่งข่าว ประเภท V หมวด V
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า จัดส่ง ประเภท V ตัวอย่าง ภายหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย สหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาไปตรวจสอบอาวุธทำลายมวลชนของอิรัก เพิ่มเติม เตรียมการและจัดการส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หมวด V
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ส่ง ประเภท V ตัวอย่าง สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์ เพิ่มเติม ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย หมวด V
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ส่ง, นำส่ง, จัดส่ง ประเภท VI หมวด VI
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง ประเภท VI หมวด VI
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ปล่อยออก, เปล่งออกมา, ขับออก ประเภท VT หมวด VT
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ทำให้ปิติยินดี, ทำให้ตื่นเต้น ประเภท VT หมวด VT
  • send แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ send แปลว่า ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

select send about send across send below send up sign skull spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "send"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"