EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

war

VI

แปลว่า ทำสงคราม, ต่อสู้

Posted on by Admin

N

แปลว่า รณ

Posted on by Admin

แปลว่า การทำศึก

ตัวอย่าง พวกเขามีชัยชนะด้านการทหารเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำศึกในอ่าวเปอร์เซีย

Posted on by Admin

แปลว่า ศึก

ตัวอย่าง ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ

เพิ่มเติม การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป

Posted on by Admin

แปลว่า การศึก

ตัวอย่าง ในสมัยโบราณ นายทัพนายกองต้องเตรียมพร้อมและเรียนรู้การศึกการสงครามจากราชครู

เพิ่มเติม การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ

Posted on by Admin

แปลว่า สงคราม

Posted on by Admin

แปลว่า สงคราม, สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง

Posted on by Admin

แปลว่า สมร

Posted on by Admin

แปลว่า ระยะเวลาที่ทำสงคราม, ช่วงเวลาระหว่างสงคราม

Posted on by Admin

แปลว่า ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป

Posted on by Admin

V

แปลว่า ทำศึก

ตัวอย่าง ในสมัยโบราณ ไทยทำศึกกับพม่าหลายครั้ง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำสงคราม

ตัวอย่าง สหรัฐเคยทำสงครามกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นแพ้ย่อยยับ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ศึก หมายถึง:

 1. น. การใช้กําลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ ๒ รัฐหรือ ๒ ประเทศขึ้นไป เช่น ศึกชายแดน, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง เช่น ศึกล้างบาง ศึกล้างโคตร, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ เช่น ศึกในอก.

พจนานุกรมไทย สงคราม หมายถึง:

 1. [-คฺราม] น. การรบใหญ่ที่มีคนจำนวนมากต่อสู้ฆ่าฟันกัน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สงครามชีวิต สงครามปาก. (ส. สํคฺราม; ป. สงฺคาม).

พจนานุกรมไทย สมร หมายถึง:

 1. [สะหฺมอน] น. นางงามซึ่งเป็นที่รัก. (ส. สฺมร ว่า กามเทพ).

 ภาพประกอบ

 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า ทำสงคราม, ต่อสู้ ประเภท VI หมวด VI
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า รณ ประเภท N หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า การทำศึก ประเภท N ตัวอย่าง พวกเขามีชัยชนะด้านการทหารเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำศึกในอ่าวเปอร์เซีย หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า ศึก ประเภท N ตัวอย่าง ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ เพิ่มเติม การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า การศึก ประเภท N ตัวอย่าง ในสมัยโบราณ นายทัพนายกองต้องเตรียมพร้อมและเรียนรู้การศึกการสงครามจากราชครู เพิ่มเติม การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า สงคราม ประเภท N หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า ทำศึก ประเภท V ตัวอย่าง ในสมัยโบราณ ไทยทำศึกกับพม่าหลายครั้ง หมวด V
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า สงคราม, สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง ประเภท N หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า ทำสงคราม ประเภท V ตัวอย่าง สหรัฐเคยทำสงครามกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นแพ้ย่อยยับ หมวด V
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า สมร ประเภท N หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า ระยะเวลาที่ทำสงคราม, ช่วงเวลาระหว่างสงคราม ประเภท N หมวด N
 • war แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ war แปลว่า ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "war"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"