Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms outside

Antonyms OUTSIDE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms OUTSIDE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms outside

Antonyms OUTSIDE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. inside
    ตรงข้ามกับ outside
  2. within
    ตรงข้ามกับ outside

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms outside"