Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms integrate

Antonyms INTEGRATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms integrate

Antonyms INTEGRATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. segregate
    ตรงข้ามกับ integrate

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms integrate"