Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms hilly

Antonyms HILLY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms hilly

Antonyms HILLY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. flat
    ตรงข้ามกับ hilly

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms hilly"