Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms teacher

Antonyms TEACHER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms TEACHER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms teacher

Antonyms TEACHER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. pupil
    ตรงข้ามกับ teacher
  2. student
    ตรงข้ามกับ teacher

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms teacher"