Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms pleased

Antonyms PLEASED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms pleased

Antonyms PLEASED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. mad
    ตรงข้ามกับ pleased

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms pleased"