Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms vowel

Antonyms VOWEL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms vowel

Antonyms VOWEL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. consonant
    ตรงข้ามกับ vowel

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms vowel"