Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms senior

Antonyms SENIOR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms senior

Antonyms SENIOR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. junior
    ตรงข้ามกับ senior

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms senior"