Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms hers

Antonyms HERS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms hers

Antonyms HERS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. his
    ตรงข้ามกับ hers

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms hers"