Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms moving

Antonyms MOVING ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms MOVING ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms moving

Antonyms MOVING ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. stationary
    ตรงข้ามกับ moving
  2. still
    ตรงข้ามกับ moving

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms moving"