Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms asked

Antonyms ASKED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms asked

Antonyms ASKED ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. told
    ตรงข้ามกับ asked

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms asked"