ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด

รวมหมวดหมู่ ของ Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

- แยกประเภทได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม