คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

find

ตรงข้ามกับ lose

หมวดหมู่ lose 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary find แปลว่า:

  1. พบ (ยังมีอยู่), ดำรงอยู่

  2. พบ (โดยบังเอิญ), เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ

  3. สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ

  4. พบ

  5. หา, ค้นหา, ตามหา

  6. รู้สึก (ความพึงพอใจ), สัมผัสรู้, สำนึก

  7. ตัดสิน (ในศาล), ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น

 ภาพประกอบ

  • find

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "find"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่