คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

lose

ตรงข้ามกับ find

หมวดหมู่ find 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary lose แปลว่า:

 1. ทำหาย, ตกหล่น, ตกหาย

 2. ตาย

 3. เข้าเนื้อ

 4. ปราชัย

 5. เสีย

 6. กำจัด

 7. พ่ายแพ้

 8. สูญเสีย, เสียไป

 9. พ่ายแพ้, แพ้, พ่าย

 10. สูญ

 11. พ่ายแพ้, แพ้, พ่าย

 12. หมกมุ่น, เพลิน, ลืมตัว

 13. ชวด

 14. ปิ๋ว

 15. ตกหาย

 16. ขาดหาย

 17. หรอ

 18. ไม่สามารถควบคุมได้, ไม่สามารถยับยั้งได้

 19. เข้าเลือด

 20. ควักเนื้อ

 21. ยอมจำนน, ยอมแพ้

 22. สูญ

 23. เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)

 24. พ่าย

 25. เสียเหลี่ยม

 26. ไม่ทันได้ยินหรือเห็น, ตามไม่ทัน

 27. หลบหนี, หนี

 28. หลงทาง, หลง

 29. เสียเวลา (หรือโอกาส)

 ภาพประกอบ

 • lose

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "lose"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่