ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "lose"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lose

    ความหมายตรงข้ามกับ find

    ความหมายตรงข้ามกับ find

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "lose"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
gainlose
winlose
retainlose
findlose