ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "lost"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lost

    ความหมายตรงข้ามกับ found

    ความหมายตรงข้ามกับ found

    Listen to voicemalefemale