คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

constant

ตรงข้ามกับ variable

หมวดหมู่ variable

ตรงข้ามกับ changeable

หมวดหมู่ changeable

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary constant แปลว่า:

  1. (n) ค่าคงตัว

  2. (n) ค่าคงที่

  3. (adj) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  4. (adj) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

  5. (adj) ใจเดียว

 ภาพประกอบ

  • constant เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน constant ตรงข้ามกับ variable หมวด variable
  • constant เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน constant ตรงข้ามกับ changeable หมวด changeable

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful changeable cheerful child cloudy common correct create

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "constant"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่