ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "constant"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  constant

  ความหมายตรงข้ามกับ variable

  ความหมายตรงข้ามกับ variable

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  constant

  ความหมายตรงข้ามกับ changeable

  แปลว่า คงที่

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เปลี่ยนแปลงง่าย

  ความหมายตรงข้ามกับ changeable