ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "continue"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    continue

    ความหมายตรงข้ามกับ interrupt

    ความหมายตรงข้ามกับ interrupt

    Listen to voicemalefemale