คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

copy

ตรงข้ามกับ original

หมวดหมู่ original

EN-TH Dictionary copy แปลว่า:

 1. (v) ก๊อบปี้

 2. (v) คัด

 3. (v) คัดลอก

 4. (v) คัดสำเนา

 5. (clas) ฉบับ

 6. (v) ถอด

 7. (v) ถ่ายสำเนา

 8. (v) ถ่ายเอกสาร

 9. (v) ถ่ายแบบ

 10. (vt) ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา

 11. (vt) ทำอย่างเดียวกัน

 12. (v) ปั๊ม

 13. (v) ลอกเลียน

 14. (n) สำเนา

 15. (n) สำเนา, ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก

 16. (n) หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)

 17. (v) เลียนแบบ

 18. (vi) เลียนแบบ, ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน

 ภาพประกอบ

 • copy เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน copy ตรงข้ามกับ original หมวด original

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common correct create

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "copy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่