ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "conceal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    conceal

    ความหมายตรงข้ามกับ reveal

    ความหมายตรงข้ามกับ reveal

    Listen to voicemalefemale