คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

against

ตรงข้ามกับ for

หมวดหมู่ for 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary against แปลว่า:

 1. ต่อ

 2. ปะทะกับ, กระทบกับ

 3. เปรียบเทียบกับ

 4. ต้าน, ทวน, ทวนน้ำ

 5. ทาบ, พิง, พาด, แนบ

 6. ต่อต้าน, สู้กับ

 7. ปกป้องจาก

 8. ฝืน, ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ

 9. ดูขัดแย้งกับ, ดูขัดกับ

 10. เพื่อใช้คืนให้กับ

 11. เป็นข้อเสียของ

 12. เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

 ภาพประกอบ

 • against

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "against"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่