ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "affirmative"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  affirmative

  ความหมายตรงข้ามกับ negative

  แปลว่า ซึ่งยืนยัน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ซึ่งปฏิเสธ

  ความหมายตรงข้ามกับ negative

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "negative" เหมือนกับ "affirmative"   ได้แก่