คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

affirmative

ตรงข้ามกับ negative

หมวดหมู่ negative

EN-TH Dictionary affirmative แปลว่า:

  1. (n) ข้อความที่แสดงการยินยอม, ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง

  2. (n) คำตอบรับ, คำยืนยัน

  3. (adj) ซึ่งยืนยันว่าจริง

  4. (adj) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม, ซึ่งเห็นพ้อง

 ภาพประกอบ

  • affirmative เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน affirmative ตรงข้ามกับ negative หมวด negative

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

accept accident achieve admit advance after amateur angel argue arrive arrogant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "affirmative"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่