ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "stingy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    stingy

    ความหมายตรงข้ามกับ generous

    ความหมายตรงข้ามกับ generous

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "stingy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
generousstingy
greedygenerous

คำศัพท์ หมวด "generous" เหมือนกับ "stingy"   ได้แก่