คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

stingy

ตรงข้ามกับ generous

หมวดหมู่ generous 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary stingy แปลว่า:

 1. ขี้เหนียว, ตระหนี่

 2. ตังเม

 3. ขี้ตืด

 4. กระดูกขัดมัน

 5. กระดูก

 6. เหนียว

 7. ขี้เหนียว

 8. ยิว

 9. ขาดแคลน, ไม่พอเพียง

 10. ตึ๋งหนืด

 ภาพประกอบ

 • stingy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "stingy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่