คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

stationary

ตรงข้ามกับ moving

หมวดหมู่ moving 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary stationary แปลว่า:

  1. ซึ่งหยุดนิ่ง

 ภาพประกอบ

  • stationary

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "stationary"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่