คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

still

ตรงข้ามกับ moving

หมวดหมู่ moving

EN-TH Dictionary still แปลว่า:

 1. (n) ความเงียบสงบ

 2. (vt) ทำให้นิ่ง, ทำให้สงบ

 3. (adj) นิ่ง, หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว

 4. (vi) นิ่ง, เงียบ, สงบ

 5. (vt) บรรเทา, ทำให้ลดลง

 6. (n) ภาพนิ่ง, ฉากในภาพยนตร์

 7. (adv) ยัง

 8. (adv) ยังคง, เช่นเดิม

 9. (adj) สงบ, เงียบสงบ

 10. (adv) สงบนิ่ง

 11. (n) เครื่องกลั่น

 12. (adv) เถ่อ

 13. (adv) แน่นิ่ง

 14. (adv) แม้กระนั้น

 15. (adv) แม้ในขณะนี้, แม้บัดนี้

 16. (n) โรงกลั่น

 17. (adj) ไม่มีฟอง (ไวน์), ไร้ฟอง

 ภาพประกอบ

 • still เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน still ตรงข้ามกับ moving หมวด moving

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

same self-control send silence simple single slow soon succeed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "still"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่