ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "generous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    generous

    ความหมายตรงข้ามกับ stingy

    ความหมายตรงข้ามกับ stingy

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "generous"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
greedygenerous
stingygenerous