คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

generous

ตรงข้ามกับ stingy

หมวดหมู่ stingy 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary generous แปลว่า:

  1. ใจกว้าง

  2. โอบอ้อมอารี

  3. ใจกว้าง, ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ

  4. มีน้ำใจ

  5. หน้าใหญ่ใจโต

  6. เหลือเฟือ, อุดมสมบูรณ์, เกินพอ

  7. โอบเอื้อ

  8. โอบอ้อม

 ภาพประกอบ

  • generous

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "generous"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่