คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

segregate

ตรงข้ามกับ integrate

หมวดหมู่ integrate 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary segregate แปลว่า:

  1. แตก

  2. แยกออกจากกลุ่ม, แบ่งออก, แยกตัวออก

  3. แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), แยกเซลล์

  4. แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม

 ภาพประกอบ

  • segregate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "segregate"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่