ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "serious"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    serious

    ความหมายตรงข้ามกับ trivial

    ความหมายตรงข้ามกับ trivial

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "serious"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
funnyserious
importanttrivial

คำศัพท์ หมวด "trivial" เหมือนกับ "serious"   ได้แก่