ภาษาอังกฤษ

serious

V

แปลว่า ซีเรียส

ตัวอย่าง การประชุมในวันนั้นค่อนข้างซีเรียสมาก

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เคร่งเครียด

ตัวอย่าง สีหน้าของเขาหดหู่เหมือนกำลังคุยเรื่องเคร่งเครียดมากกว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ฉกาจฉกรรจ์

ตัวอย่าง เขาตระหนักถึงความผิดอันฉกาจฉกรรจ์ของเขาที่ได้ทำไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ฉกรรจ์

ตัวอย่าง ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า

เพิ่มเติม อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก

Posted on by Admin

แปลว่า หวะ

ตัวอย่าง ขาของเขามีแผลหวะ เพราะถูกฉลามกัด

เพิ่มเติม เป็นแผลลึก, เปิดกว้าง

Posted on by Admin

แปลว่า อุกฉกรรจ์

ตัวอย่าง ผู้ใหญ่บ้านรายนี้ได้เคยก่อคดีอุกฉกรรจ์มาแล้วมากมายหลายคดี

Posted on by Admin

แปลว่า เครียด

ตัวอย่าง พ่อนั่งสูบบุหรี่มีสีหน้าเครียดอยู่ข้างๆ แม่

Posted on by Admin

แปลว่า คอขาดบาดตาย

ตัวอย่าง ส่วนตัวเขาเองนั้นไม่กลัวตายเพราะชีวิตเขาผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมานักต่อนักแล้ว

เพิ่มเติม ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้

Posted on by Admin

แปลว่า เคร่งขรึม, เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส

Posted on by Admin

แปลว่า สาหัส, หนัก, อันตราย, ร้ายแรง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เคร่งเครียด หมายถึง:

 1. ก. เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป.

พจนานุกรมไทย ฉกรรจ์ หมายถึง:

 1. [ฉะกัน] ว. ห้าวหาญ เช่น ใจฉกรรจ์, แข็งแรงสมบูรณ์ เช่น วัยฉกรรจ์ ชายฉกรรจ์, รุนแรงอาจถึงตาย เช่น แผลฉกรรจ์.

พจนานุกรมไทย หวะ หมายถึง:

 1. ว. เป็นแผลลึก เช่น ถูกฟันหลังหวะ.

พจนานุกรมไทย อุกฉกรรจ์ หมายถึง:

 1. ว. ร้ายแรง เช่น คดีอุกฉกรรจ์.

พจนานุกรมไทย เครียด หมายถึง:

 1. [เคฺรียด] ว. จัด เช่น ตึงเครียด, อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะครํ่าเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป เช่น หน้าเครียด อารมณ์เครียด.

พจนานุกรมไทย คอขาดบาดตาย หมายถึง:

 1. ว. ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้.

 ภาพประกอบ

 • serious
 • serious
 • serious
 • serious
 • serious
 • serious
 • serious
 • serious
 • serious
 • serious

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "serious"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"