ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "servant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    servant

    ความหมายตรงข้ามกับ master

    ความหมายตรงข้ามกับ master

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "master" เหมือนกับ "servant"   ได้แก่