คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

servant

ตรงข้ามกับ master

หมวดหมู่ master

EN-TH Dictionary servant แปลว่า:

  1. (n) คนรับใช้

  2. (n) คนรับใช้, ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ

  3. (n) คนใช้

  4. (n) ช่วงบาท

  5. (n) บ่าว

  6. (n) บ่าวไพร่

  7. (n) ผู้รับใช้

  8. (n) ภัจ

  9. (n) ลูกจ้าง, ข้าราชการ

 ภาพประกอบ

  • servant เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน servant ตรงข้ามกับ master หมวด master

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

same self-control send silence simple single slow soon succeed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "servant"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่