ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "secure"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  secure

  ความหมายตรงข้ามกับ vulnerable

  ความหมายตรงข้ามกับ vulnerable

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  secure

  ความหมายตรงข้ามกับ insecure

  ความหมายตรงข้ามกับ insecure