คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

flat

ตรงข้ามกับ hilly

หมวดหมู่ hilly 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary flat แปลว่า:

 1. แฟบ

 2. ซบเซา (ธุรกิจ), ไม่กระเตื้อง

 3. บี้

 4. เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง

 5. แบน, แบนราบ

 6. ระนาบ

 7. แฟลต

 8. ราบ

 9. แผ่

 10. ้แบนราบบ

 11. ยางแบน, ยางแฟบ

 12. ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง), ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ

 13. ทำให้แบนเรียบ

 14. ราบ (พื้นดิน), ราบเรียบ

 15. ส้นเตี้ย (รองเท้า), ไม่มีส้น

 16. อย่างชัดเจน, อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา

 17. ที่ราบ, พื้นราบ

 18. แบน

 19. แฟบ (ยาง), แบน

 20. แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด), ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน

 21. หมดฟอง (เครื่องดื่ม)

 22. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม

 23. ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี)

 24. ราบ (นอน, เหยียดตัว)

 25. ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ), ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา

 26. ห้องชุด, แฟลต

 ภาพประกอบ

 • flat

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "flat"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่