EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

flat

ADJ

แปลว่า แฟบ

ตัวอย่าง เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง

เพิ่มเติม ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป

Posted on by Admin

แปลว่า ซบเซา (ธุรกิจ), ไม่กระเตื้อง

Posted on by Admin

แปลว่า บี้

ตัวอย่าง ฉันชอบจมูกบี้ของเธอทำให้หน้าเธอน่ารักเหมือนตุ๊กตา

เพิ่มเติม ที่มีลักษณะแฟบผิดปกติ

Posted on by Admin

แปลว่า แบน, แบนราบ

Posted on by Admin

แปลว่า ระนาบ

เพิ่มเติม ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว)

Posted on by Admin

แปลว่า ราบ

ตัวอย่าง พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ

เพิ่มเติม เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง), ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ราบ (พื้นดิน), ราบเรียบ

Posted on by Admin

แปลว่า ส้นเตี้ย (รองเท้า), ไม่มีส้น

Posted on by Admin

แปลว่า แบน

ตัวอย่าง กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย

Posted on by Admin

แปลว่า แฟบ (ยาง), แบน

Posted on by Admin

แปลว่า แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด), ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน

Posted on by Admin

แปลว่า หมดฟอง (เครื่องดื่ม)

Posted on by Admin

แปลว่า น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี)

Posted on by Admin

แปลว่า ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ), ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา

Posted on by Admin

N

แปลว่า เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง

Posted on by Admin

แปลว่า แฟลต

ตัวอย่าง นับตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่แฟลตนี้ เขารู้สึกว่าชีวิตจิตใจมันแห้งแล้งยังไงชอบกลอยู่

เพิ่มเติม ห้องชุด ประกอบด้วยห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องน้ำ พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ สำหรับอยู่อาศัย หรือให้เช่า

Posted on by Admin

แปลว่า ยางแบน, ยางแฟบ

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ราบ, พื้นราบ

Posted on by Admin

แปลว่า ห้องชุด, แฟลต

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า แผ่

ตัวอย่าง เขานอนแผ่กลางบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน

เพิ่มเติม อย่างมีลักษณะแบนราบหรือกระจายออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างชัดเจน, อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา

Posted on by Admin

แปลว่า ราบ (นอน, เหยียดตัว)

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ้แบนราบบ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้แบนเรียบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย บี้ หมายถึง:

 1. ก. กดหรือบีบให้แบนหรือผิดจากรูปเดิม. ว. แฟบผิดปรกติ เช่น จมูกบี้.

 2. น. ตัวไหมที่ออกจากฝักมีปีกแล้ว. (ลัทธิ).

พจนานุกรมไทย ระนาบ หมายถึง:

 1. (กลอน) ว. ราบ; ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว). น. พื้นที่ที่แบนเรียบ; (คณิต) เซตของบรรดาจุดที่เรียงต่อเนื่องกันเป็นพื้นราบสมํ่าเสมอ. (อ. plane).

พจนานุกรมไทย ราบ หมายถึง:

 1. ว. เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่ม ๆ ดอน ๆ เช่น ที่ราบ ราบเป็นหน้ากลอง, โดยปริยายหมายความว่า หมดสิ้น เช่น หญ้าตายราบ ปราบศัตรูเสียราบ; ล้มระเนระนาด เช่น พายุพัดป่าราบ; เรียกทหารเดินเท้าว่า ทหารราบ, เรียกชายฉกรรจ์ที่อายุครบเข้าประจําการทหาร.

พจนานุกรมไทย แบน หมายถึง:

 1. ว. มีลักษณะแผ่ราบออกไป เช่น ถูกเหยียบเสียแบน; ไม่ป่อง, ไม่นูน, เช่น เรือท้องแบน, แฟบ เช่น จมูกแบน ยางแบน.

พจนานุกรมไทย แผ่ หมายถึง:

 1. ก. คลี่ขยายกระจายออกไปให้มีลักษณะแบนราบหรือกว้างกว่าเดิมหรืออาการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แผ่อาณาเขต แผ่หาง; ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ.

พจนานุกรมไทย แฟบ หมายถึง:

 1. ว. อาการของสิ่งที่ตามปรกติควรจะโป่งหรือพอง แต่ได้ยุบหรือแบนลงไป เช่น ยางรถแฟบ ท้องแฟบ อกแฟบ จมูกแฟบ.

พจนานุกรมไทย แฟลต หมายถึง:

 1. [แฟฺล็ด] น. ห้องชุด ตามปรกติประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนํ้า พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกันและรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ สําหรับอยู่อาศัยหรือให้เช่า. (อ. flat).

 ภาพประกอบ

 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แฟบ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง เพิ่มเติม ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ซบเซา (ธุรกิจ), ไม่กระเตื้อง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า บี้ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันชอบจมูกบี้ของเธอทำให้หน้าเธอน่ารักเหมือนตุ๊กตา เพิ่มเติม ที่มีลักษณะแฟบผิดปกติ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง ประเภท N หมวด N
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แบน, แบนราบ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ระนาบ ประเภท ADJ เพิ่มเติม ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว) หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แฟลต ประเภท N ตัวอย่าง นับตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่แฟลตนี้ เขารู้สึกว่าชีวิตจิตใจมันแห้งแล้งยังไงชอบกลอยู่ เพิ่มเติม ห้องชุด ประกอบด้วยห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องน้ำ พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ สำหรับอยู่อาศัย หรือให้เช่า หมวด N
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ราบ ประเภท ADJ ตัวอย่าง พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ เพิ่มเติม เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แผ่ ประเภท ADV ตัวอย่าง เขานอนแผ่กลางบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน เพิ่มเติม อย่างมีลักษณะแบนราบหรือกระจายออกไป หมวด ADV
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ้แบนราบบ ประเภท VI หมวด VI
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ยางแบน, ยางแฟบ ประเภท N หมวด N
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง), ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ทำให้แบนเรียบ ประเภท VT หมวด VT
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ราบ (พื้นดิน), ราบเรียบ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ส้นเตี้ย (รองเท้า), ไม่มีส้น ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า อย่างชัดเจน, อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา ประเภท ADV หมวด ADV
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ที่ราบ, พื้นราบ ประเภท N หมวด N
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แบน ประเภท ADJ ตัวอย่าง กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แฟบ (ยาง), แบน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด), ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า หมดฟอง (เครื่องดื่ม) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ราบ (นอน, เหยียดตัว) ประเภท ADV หมวด ADV
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ), ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • flat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ flat แปลว่า ห้องชุด, แฟลต ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "flat"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"