ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "enormous"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  enormous

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  enormous

  ความหมายตรงข้ามกับ minute

  ความหมายตรงข้ามกับ minute

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "enormous"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
vasttiny
bigtiny
hugetiny
immensetiny
largetiny
greattiny

คำศัพท์ หมวด "tiny" เหมือนกับ "enormous"   ได้แก่