คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

enormous

ตรงข้ามกับ tiny

หมวดหมู่ tiny 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ minute

หมวดหมู่ minute 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary enormous แปลว่า:

  1. ใหญ่โต

  2. ที่ใหญ่มหึมา, ที่ใหญ่โตมโหฬาร

  3. ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม

  4. อะร้าอร่าม

 ภาพประกอบ

  • enormous
  • enormous

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "enormous"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่